Hochschild, A. (2008). Feeling in sociology and the world. Sociologisk Forskning, 45(2), 47–50. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19235