Eriksson, M., & Näsman, E. (2008). Barn som offer och aktörer. Sociologisk Forskning, 45(2), 81–86. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19242