Asztalos Morell, I. (2008). Sociologförbundet har ordet: Sociologins roll i landsbygdsforskning. Sociologisk Forskning, 45(2), 87–88. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19243