Asztalos Morell, I. (2008). Sociologförbundet har ordet: Sociologins roll i landsbygdsforskning. Sociologisk Forskning, 45(2), 87–88. https://doi.org/10.37062/sf.45.19243