Wikman, S. (2008). Våld på jobbet: Beskrivningar av våld i arbetslivet 1978–2004 i facklig press. Sociologisk Forskning, 45(3), 6-31. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19245