Redaktionen. (2008). Recensioner. Sociologisk Forskning, 45(3), 89–100. https://doi.org/10.37062/sf.45.19249