Jacobsson, K. (2008). Vår bästa tid är nu? Om tidsuppfattning och politisk självförståelse. Sociologisk Forskning, 45(4), 74–95. https://doi.org/10.37062/sf.45.19255