Redaktionen. (2007). Recensioner. Sociologisk Forskning, 44(2), 77–87. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19271