Wide, S. (2007). Sociologi som erotik. Sociologisk Forskning, 44(2), 80–86. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19272