Knutagård, M., & Nordfeldt, M. (2007). Natthärbärget som vandrande lösning. Sociologisk Forskning, 44(4), 30–57. https://doi.org/10.37062/sf.44.19284