Sjöberg, K. (2006). Ett bricolage. Sociologisk Forskning, 43(1), 2–3. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19290