Dahl, G. (2006). Heidegger, Spengler och autentisk fascism. Sociologisk Forskning, 43(1), 21–31. https://doi.org/10.37062/sf.43.19292