Persson, M. (2006). Sociologförbundets årsmöte 2006: "Staden och Östeuropa". Sociologisk Forskning, 43(1), 77–78. https://doi.org/10.37062/sf.43.19296