Redaktionen. (2006). Inlägg: Om konflikten mellan Gillberg och Kärfve. Sociologisk Forskning, 43(4), 90–94. https://doi.org/10.37062/sf.43.19321