Redaktionen. (2006). Inlägg: Om konflikten mellan Gillberg och Kärfve. Sociologisk Forskning, 43(4), 90–94. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19321