Schmauch, U. (2006). Sociologförbundet har ordet. Sociologisk Forskning, 43(4), 95. https://doi.org/10.37062/sf.43.19322