Carlsson, B. (2005). Idrottens normativa förändringsprocesser. Sociologisk Forskning, 42(1), 11–16. https://doi.org/10.37062/sf.42.19325