Berglund, T., & Bengtsson, M. (2005). Upplevelser av stress - att jämföra lön och kärriärmöjligheter med nära arbetskamrater. Sociologisk Forskning, 42(2), 23–45. https://doi.org/10.37062/sf.42.19334