Engdahl, E. (2005). Klarläggande. Sociologisk Forskning, 42(2), 66–67. https://doi.org/10.37062/sf.42.19336