Hjerm, M. (2005). Barn. Sociologisk Forskning, 42(4), 2–3. https://doi.org/10.37062/sf.42.19346