Hagevi, M. (2005). Sekulariseringens slut?. Sociologisk Forskning, 42(4), 35–42. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19351