Redaktionen. (2005). Recensioner. Sociologisk Forskning, 42(4), 79–92. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19354