Hjerm, M. (2004). Arbetsliv. Sociologisk Forskning, 41(1), 2. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19355