Grönlund, A. (2004). Flexibilitet eller friktion? Om inflytande över arbetstiden och konfikten mellan arbete och familj. Sociologisk Forskning, 41(1), 35–54. https://doi.org/10.37062/sf.41.19360