Phoenix, A. (2004). Att belysa det maskulina subjektet - narrativ analys och subjektspositioner. Sociologisk Forskning, 41(2), 11–17. https://doi.org/10.37062/sf.41.19365