Liljeros, F. (2004). Sociala simuleringar. Sociologisk Forskning, 41(2), 19–22. https://doi.org/10.37062/sf.41.19366