Livholts, M. (2004). Det tänkande-skrivande subjektet: Om minnesarbete som vetenskapligt arbetssätt och politisk handling. Sociologisk Forskning, 41(2), 23–30. https://doi.org/10.37062/sf.41.19367