Hjerm, M. (2004). Svensk socialpsykologi. Sociologisk Forskning, 41(4), 2. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19381