Berg, L.-E. (2004). Om en konferens. Sociologisk Forskning, 41(4), 19–25. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19384