Redaktionen. (2004). Repliker. Sociologisk Forskning, 41(4), 35–38. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19386