Redaktionen. (2004). Recensioner. Sociologisk Forskning, 41(4), 90–94. https://doi.org/10.37062/sf.41.19390