Olsen, H. (2003). Kvalitative analyser og kvalitetssikring. Sociologisk Forskning, 40(1), 68–103. https://doi.org/10.37062/sf.40.19395