Thörn, H. (2003). Nya sociala rörelser, globalisering och den sociologiska eurocentrismen. Sociologisk Forskning, 40(2), 3–9. https://doi.org/10.37062/sf.40.19399