Redaktionen. (2003). Notiser & anmälningar. Sociologisk Forskning, 40(2), 103–107. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19406