Hjerm, M. (2003). Sociala rörelser. Sociologisk Forskning, 40(3), 2. https://doi.org/10.37062/sf.40.19407