Redaktionen. (2003). Notiser: En meningslös Brå-undersökning. Sociologisk Forskning, 40(4), 93–94. https://doi.org/10.37062/sf.40.19425