Aspers, P. (2002). Interaktionsformer. Sociologisk Forskning, 39(1), 6–29. https://doi.org/10.37062/sf.39.19427