Hydén, H. (2002). Om att förstå en handling - från kausalanalys till normanalys. Sociologisk Forskning, 39(3-4), 10–31. https://doi.org/10.37062/sf.39.19439