Montanari, I. (2001). Tid för arbete och arbetstider: en jämförande studie av gifta kvinnors förvärvsarbete. Sociologisk Forskning, 38(1), 6–31. https://doi.org/10.37062/sf.38.19446