Sjöstrand, G. (2001). Gåvoekonomin i det modema samhället. Sociologisk Forskning, 38(2), 44–66. https://doi.org/10.37062/sf.38.19454