Dahlstedt, M. (2001). Demokrati och nationella fantasier: Föreställningar om identitet och tillhörighet i studier av demokrati. Sociologisk Forskning, 38(3-4), 40–70. https://doi.org/10.37062/sf.38.19459