Agevall, O. (2001). Max Webers <em>Freiburger Antrittsrede</em>: Om migrationsprocesser, social urbäddning och social förändring. Sociologisk Forskning, 38(3-4), 148–177. https://doi.org/10.37062/sf.38.19462