Åberg, M. (2000). Den fungerande demokratin? Socialt kapital och demokratisering i västra Ukraina. Sociologisk Forskning, 37(1), 46–85. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19469