Bolinder, M. (2000). Arbetslösas anspråk och anspråkens betydelse för chansen att få ett bra jobb. Sociologisk Forskning, 37(2), 5–34. https://doi.org/10.37062/sf.37.19475