Nermo, M. (2000). Hundra år av könssegregering på den svenska arbetsmarknaden. Sociologisk Forskning, 37(2), 35–65. https://doi.org/10.37062/sf.37.19476