Eliaeson, S. (2000). Max Weber - made in the USA?. Sociologisk Forskning, 37(3-4), 26-45. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19483