Wide, S. (2020). Schack och social interaktion: Dag Østerberg, Johan Asplund och brädet. Sociologisk Forskning, 57(2), 165–188. https://doi.org/10.37062/sf.57.19586