Lidskog, R. (2020). Samhället utmanat? Artificiell intelligens och sociologisk kunskap. Sociologisk Forskning, 57(2), 99–120. https://doi.org/10.37062/sf.57.19591