Hylmö, A. (2019). The World is not a Field. Sociologisk Forskning, 56(2). Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19668