Edling, C., & Eldén, S. (2019). Redaktörerna har ordet. Sociologisk Forskning, 56(2), 83-84. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19748