Eriksson, E. (2019). Den egna erfarenhetens marknad. Sociologisk Forskning, 56(2), 85-109. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19749