Eriksson, E. (2019). Den egna erfarenhetens marknad: Om brukarinflytandearbete och kommodifieringen av individers erfarenhet av psykisk ohälsa. Sociologisk Forskning, 56(2), 85–109. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19749